شروع دوره CISSPاز 10 آبان در مرکز آپای خلیج فارس

شروع دوره CISSPاز 10 آبان در مرکز آپای خلیج فارس

معرفی دوره آزمون و مدرک بین المللی CISSP  مخفف Certified Information Systems Security Professional  متعلق به شرکت (ISC)  می باشد. این شرکت در سال 1989 به عنوان یک کنسرسیوم غیر انتفاعی از پیشروان صنعت و با هدف عرضه مدارک بین

شروع دوره CCNA از 9 آبان در مرکز آپای خلیج فارس

شروع دوره CCNA از 9 آبان در مرکز آپای خلیج فارس

معرفی دوره  دوره 125 -200 – CCNA  از ترکیب محتوای دو دوره ICND1  و ICND2  به وجود آمده است . در این دوره با هدف کمک به روند آموزش ، بخش های اداری همپوشانی حذف و چینش برخی از محتوا