مرکز پژوهشی آپا خلیج فارس آگاهی رسانی | پشتیبانی | امداد CSIRT

مرکز پژوهشی آپا خلیج فارس

CSIRT


Card image cap

برگزاری دوره تحلیل جداسازی شبکه های داخلی از شبکه های غیر مطمئن

Card image cap

استاد : کارشناس آپا

مبلغ : 5000000

آدرس : مرکز اپا

زمان برگزاری :1398/08/15

تعداد جلسات :

مرکز پژوهشی آپا
اطلاعات تماس :

آدرس : بوشهر ، خیابان شهید ماهینی ، دانشگاه خلیج فارس ، مرکز پژوهشی آپا


شماره تماس :
077-31222274 | 077-31222324


ایمیل : cert@pgu.ac.ir