مرکز پژوهشی آپا خلیج فارس آگاهی رسانی | پشتیبانی | امداد CSIRT

مرکز پژوهشی آپا خلیج فارس

CSIRT


فورنسیک پیشرفته

در این دوره به دانش‌آموختگان برای “پاسخگویی به حادثه” مهارت‌های لازم جهت پی‌جویی تهدیدات دژافزارها، حملات شبکه‌ای و جرم مالی سرقت هویت را می‌دهد. عناوین دروس به شرح ذیل می‌باشد:

درس ۱- فورنسیک دژافزار – پی‌جویی و تحلیل کد آسیب‌رسان در ویندوز

در سال‌های گذشته، تعداد برنامه‌های توسعه‌یافته برای مقاصد غیرمجاز و آسیب‌رسان به‌سرعت افزایش یافته است. علاوه بر آن دولت‌های خارجی بودجه‌هایی را برای مهاجمان متخصص اختصاص داده‌اند تا دژافزارهای سفارشی را برای جاسوسی نظامی و صنعتی ایجاد نمایند. زمانی که دژافزار بر روی سیستمی کشف می‌گردد، تصمیمات بسیاری باید اتخاذ شود و اعمال مختلفی باید انجام گیرد و این کارها اغلب در هنگام فشار و استرس انجام می‌گیرد. برای کمک به مأمور پی‌جویی در این درس متدولوژی کلی برای پرداختن به شواهد در چنین حوادثی در سیستم‌های ویندوز ارائه می‌گردد.

درس ۲- فورنسیک دژافزار – پی‌جویی و تحلیل کد آسیب‌رسان در لینوکس

در این درس متدولوژی فرمال و اهداف آنالیز فورنسیک دژافزار در لینوکس و نحوه بازسازی تصویر رویدادها و شناخت عمیق دژافزار ارائه می‌گردد.

درس ۳- پی‌جویی نفوذهای شبکه و جرائم سایبر

در این درس اطلاعات لازم جهت پی‌جویی جرائم پیشرفته شبکه از قبیل پی‌جویی جرائم اینترنت، پی‌جویی ایمیل‌ها، پی‌جویی جاسوسی شرکتی و پی‌جویی تخلف از حق نسخه‌برداری ارائه می‌گردد.

درس ۴- پی‌جویی سرقت هویت

در این درس نحوه استفاده از فناوری برای پی‌جویی جرائم مالی بالأخص جرم سرقت هویت بررسی می‌گردد.

مرکز پژوهشی آپا
اطلاعات تماس :

آدرس : بوشهر ، خیابان شهید ماهینی ، دانشگاه خلیج فارس ، مرکز پژوهشی آپا


شماره تماس :
077-31222274 | 077-31222324


ایمیل : cert@pgu.ac.ir