مرکز پژوهشی آپا خلیج فارس آگاهی رسانی | پشتیبانی | امداد CSIRT

مرکز پژوهشی آپا خلیج فارس

CSIRT


ارزیابی امنیتی و تست نفوذ

تست نفوذ وب

تست نفوذ وب سایت بکارگیری روش های مختلف برای تشخیص حفره های امنیتی در یک سایت و برای جلوگیری از دسترسی به سرو سایت و اطلاعات سایت می باشد.در این سرویس انواع حملات هکرها بر روی سایت مورد نظر شبیه سازی میشود و پس از تشخیص حفره های امنیتی راه کارهای مناسب برای امن نمودن آنها توسط ارائه می شود.در تست نفوذ وب سایت تمام سرویس های داخلی و خارایت می باشد مورد بررسی و آزمون قرار میگیرد، سرویس هایی مانند پروتکل انتقال فایل FTP، پروتکل ارسال ایمیل، وب سرورها، ساختار کلماتت عبور، سطح دسترسی کاربران و… طبق نیاز سایت و دسترسی های سرور از طریق سایت مورد تست نفوذ سایت قرار میگیرد.

تست نفوذ شبکه

تست نفوذ یا ارزیابی امنیتی روشی است که توسط آن قادر خواهیم بود تا آسیب‌پذیری‌های موجود در نرم‌افزارها، شبکه، وب‌سایت و بانک‌های اطلاعاتی خود را شناسایی کرده و پیش از آنکه نفوذگران واقعی به سیستم وارد شونــــد، امنیـــــــت سیستــــــــم خود را افزایــــش دهیـــــــم. این روش با استــــفاده از ارزیـــــابـــــی جنبــــــه‌هـــــای مختـــــــلــــف امنیتــــی کمک می‌کند تا با کاهـش دادن ریســـــک‌های امنیــــــتی موجود، احتمال نفــوذ غیرمجــــــاز به شبــــکه را کاهش دهیم.

مرکز پژوهشی آپا
اطلاعات تماس :

آدرس : بوشهر ، خیابان شهید ماهینی ، دانشگاه خلیج فارس ، مرکز پژوهشی آپا


شماره تماس :
077-31222274 | 077-31222324


ایمیل : cert@pgu.ac.ir